Veelgestelde vragen

In de cross sectorale hospitality vinden continu innovaties plaats.

Via House of Hospitality Lab worden studenten betrokken bij innovatie- en onderzoeksvraagstukken van bedrijven, stadsdelen en de regio.

Binnen House of Hospitality worden hiervoor challenges georganiseerd.

House of Hospitality ontving een subsidie van het Ministerie van Onderwijs via de regeling Regionaal Investeringsfonds MBO ter ondersteuning van de opbouw van het project voor de eerste vier jaar (2018-2022). De penvoerder van het project - ROC van Amsterdam – legt jaarlijks namens de partners een inhoudelijke en financiële verantwoording af aan de subsidiegever.

Onderwijs via House of Hospitality is geen BBL-opleiding.

Bij een BBL is er sprake van een individuele leerroute in een bedrijf via een arbeidsovereenkomst, bij BOL-opleidingen is er sprake van beroepsonderwijs en een stage.

Onderwijs via House of Hospitality is een BOL-opleiding, waarbij er geleerd wordt in de beroepspraktijk, als groep en zonder arbeidsovereenkomst.

Niet alleen. Dit is weliswaar de voornaamste opdracht. Via House of Hospitalty School leiden we de hospitality-medewerker van de toekomst op en zorgen we ervoor dat mensen die al werkzaam zijn in de hospitality of zijinstromers zich een leven lang kunnen blijven ontwikkelen in het vakgebied. Dit laatste doen we vooral via e-learning modules die we samen met een aantal kennispartners ontwikkelen. Daarnaast is House of Hospitalty vooral ook een community waarbij alle partners regelmatig contact met elkaar hebben, kennis uitwisselen, vacatures delen, uitdagingen in de markt bespreken en oplossingen initiëren.

Nee, House of Hospitality is een beweging die is voortgekomen uit de dringende behoefte bij zowel de gemeente, als de bedrijven en het onderwijs om meer studenten te willen opleiden voor een carrière in de hospitality. Als mbo-student val je onder de wettelijke verantwoordelijkheid van een ROC. Het ROC kiest ervoor om voor deze studenten de uitvoering en ontwikkeling samen met bedrijven te doen.

Bedrijven die een duidelijk belang hebben bij hoogwaardige hospitality kunnen participeren in House of Hospitality. Zij ondertekenen een samenwerkingsovereenkomst en verbinden zich met de filosofie van House of Hospitality. Nieuwe partijen dragen via investeringen (mensen, middelen en financieel) bij aan een succesvolle realisatie van de doelstellingen van House of Hospitality.

Absoluut niet. Vmbo-leerlingen zijn een belangrijke doelgroep voor House of Hospitality.

Maar ook leerlingen van praktijkscholen kunnen bij ons terecht, evenals leerlingen van mavo- en havo-onderwijs. In het kader van een leven lang ontwikkelen (verbreden en verdiepen) richten we ons daarnaast op mensen die al werkzaam zijn in de hospitality, zijinstromers uit andere sectoren en bijvoorbeeld statushouders. Ook mbo-leerlingen kunnen doorstromen naar hbo-opleidingen van House of Hospitality.

In 2023 is House of Hospitality hét samenwerkingsverband binnen de metropoolregio Amsterdam voor bedrijven en opleiders en gemeentelijke overheden voor de cross sectorale hospitalty-markt.

Er zijn dan ruim duizend studenten meer ingestroomd, er zijn meer dan vijftig bedrijfspartners, dertien hybride omgevingen en online leren en ontwikkelen in de hospitality is dan volop mogelijk. En in 2023 is de metropoolregio Amsterdam een stukje gastvrijer geworden.

Alle mbo-opleidingen voor toerisme, horeca en facilitair worden al of zullen in de toekomst worden aangeboden via hybride leren (on the job).

Hospitality wordt vaak geassocieerd met alleen de horecasector. In onze filosofie is goede hospitality essentieel in iedere sector. De brede hospitality-sector strekt zich dan ook uit over vele branches en sectoren. Van toerisme tot facilitaire dienstverlening, van retail tot zorg, van horeca tot de vervoersector.

Opleiders willen goede aansluiting vinden bij de arbeidsmarkt. En een bijdrage leveren aan de opleidingsvraagstukken van de huidige beroepsbevolking. Goed beroepsonderwijs vormt immers ook een basis voor een welvarende hospitality-sector.

De gemeente Amsterdam ziet in de hospitality-sector een groot economisch belang en beschouwt dit als een kansrijke sector als het gaat om werkgelegenheid. Tegelijkertijd kunnen de innovaties en challenges ook bijdragen aan spreiding van toerisme en daarmee en betere balans in bezoekers aan de metropoolregio.

Bedrijven werken via House of Hospitality mee aan een duurzame, sterke en toekomstbestendige hospitalitysector. Zij kunnen bovendien invloed hebben op de invulling van het beroepsonderwijs waardoor een betere afstemming gegarandeerd is. Via House of Hospitality kunnen zij meewerken aan talentontwikkeling en talentbehoud voor de sector. Dit is een grote drijfveer.

De bedrijfspartners zijn betrokken bij het ontwikkelen en uitvoeren van de onderwijsprogramma’s, bieden stageplekken aan, geven masterclasses en workshops. Een aantal partners biedt een volledige hybride leeromgeving. De bedrijfspartners zorgen daarmee voor de benodigde up-to-date praktijkkennis.

Er zijn ook hbo-opleiders betrokken (Hotelschool The Hague en inHolland), zodat studenten van House of Hospitality kunnen doorstromen naar een hbo-opleiding. Verder zijn zij betrokken bij innovatievraagstukken en onderzoeksopdrachten.

Het ROC van Amsterdam en het ROC van Flevoland zijn de huidige mbo-opleiders, waarbij de opleidingen volgens de filosofie van House of Hospitality zijn ondergebracht. Naast de opleidingen van House of Hospitality voeren zij ook de reguliere opleidingen uit, zoals een schoolperiode met stage.

Nee, het zijn beroepsopleidingen waarbij bedrijven een grote rol spelen, maar studenten niet opgeleid worden voor één specifiek bedrijf.

De bedrijfspartners investeren in de volle breedte in goed beroepsonderwijs.

De partners van House of Hospitality werken ook samen aan het behoud van talentvolle medewerkers in de hospitality.

De persoonlijke en professionele ontwikkeling van deze medewerkers wordt ondersteund door trainingen, opleidingen en workshops van, voor en door de partners

Bij hybride leren gaat de student naar school in een praktijkomgeving. De beroepspraktijk staat centraal in het leren. We noemen dit ook wel ‘leren on the job’. Je leert in de beroepspraktijk en wordt professioneel begeleid door docenten en praktijkopleiders die ook in die omgeving zijn.

In het hybride leren is er ook veel aandacht voor het toepassen van technologische mogelijkheden om het leren te versterken, zoals gamification, online modules, video, webinars.

De samenwerkende partners in House of Hospitality hebben als hoofddoel de kwaliteit van de hospitality te verbeteren en de metropoolregio Amsterdam de meest gastvrije regio van Europa te maken.

Beroepsonderwijs en bedrijven moeten hiervoor nauwer samenwerken, met elkaar de instroom naar de sector en de opleidingen vergroten en daarbij samen de verantwoordelijkheid nemen voor de kwantiteit- en kwaliteitsvraagstukken.

Het toerisme zal blijven groeien en daarmee zal ook de vraag naar goed opgeleid personeel in de brede hospitalitysector blijven toenemen. Goed opgeleide hospitality-medewerkers kunnen cross sectoraal werken in toerisme, horeca, recreatie, facilitair en andere sectoren.

Onze doelstellingen willen we bereiken door aandacht voor en inzet van hybride leren, een leven lang ontwikkelen en innovaties.

House of Hospitality is een publiek-private samenwerking van het beroepsonderwijs, bedrijven en de gemeente in de brede hospitality-sector in de metropoolregio Amsterdam.

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief