Missie en visie

De missie van House of Hospitality is bij te dragen aan een duurzame ontwikkeling van de bezoekerseconomie van de metropoolregio Amsterdam met een focus op een duurzame hospitality arbeidsmarkt. Zo dragen we bij aan het streven om de regio uit te laten groeien tot een van de meest gastvrije regio's van Europa. 

Dit is een grote ambitie. En het succes ervan hangt af van de mensen die werken in de hospitality-sector. De afgelopen jaren is door intensieve samenwerking tussen onderwijs, bedrijven en overheid én met behulp van subsidie uit het Regionaal Investeringsfonds een nieuw ecosysteem voor een kwalitatief hoogwaardige en duurzame hospitality-arbeidsmarkt ontstaan.

Hybride  werk/leeromgevingen zijn gevormd voor praktijkgerichte hospitality opleidingen On the Job. Online- en blended modules en trainingen zijn ontwikkeld. Er wordt onderzoek gedaan naar relevante vraagstukken voor de arbeidsmarkt en het onderwijs. Professionaliseringsactiviteiten voor onderwijs en bedrijfsleven zijn ingezet. Er wordt samengewerkt aan het versterken van het imago van de sector. Onderwijs en bedrijfsleven werken samen aan duurzame loopbaanpaden met oog voor een leven lang ontwikkelen. 

De samenwerking heeft daarbij ook maatschappelijke impact. Een gastvrije impact!
 

Met onze partners werken we samen vanuit vier kernwaarden:

We zijn samen eigenaar, als partner en als individu.

We zijn samen verantwoordelijk voor de gemeenschappelijke ambities

We vertrouwen op elkaars kracht, kunde en inbreng .

We zijn innovatief en durven anders te zijn. 

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief