Stichting

In de afgelopen jaren is meer dan eens duidelijk geworden dat de hospitality-sector belangrijke maatschappelijke waarde heeft. Wij zijn de sector voor ontmoeting tussen mensen en organisaties, voor ontspanning en geluk. En we dragen bij aan het welzijn en welbevinden van onze bevolking. De mensen in de hospitality zijn dan ook mensen met een passie voor gastvrijheid. De hospitality sector is daarnaast een sector van groot economisch belang. Werkgelegenheid, vestigingsklimaat en meer. Er zijn volop loopbaankansen voor iedereen.
In het netwerk van Stichting House of Hospitality werken opleiders, bedrijven, gemeente, brancheorganisaties samen aan dezelfde ambities: duurzame verbindingen tussen arbeidsmarkt en beroepsonderwijs om goede loopbaanmogelijkheden te bieden aan hospitality talent.

De Stichting House of Hospitality is beheerder van het gedachtengoed van het samenwerkingsverband House of Hospitality en de missie om van de metropoolregio Amsterdam de meest gastvrije regio van Nederland te maken. De stichting is aanjager van initiatieven om de samenwerking tussen partners vorm te geven, uit te breiden en te verbeteren. Zo werken wij samen aan een duurzame hospitality-sector waar gemotiveerde medewerkers carrière kunnen maken en zich een leven lang kunnen blijven ontwikkelen. En boeien en binden we onze talenten voor de toekomst.

Iedere publieke of private organisatie in de cross-sectorale hospitality-markt kan een samenwerking aangaan met de Stichting House of Hospitality. Een netwerksamenwerking rond gemeenschappelijke ambities. Iedere organisatie kan kiezen op welke wijze met de stichting wordt samengewerkt. Een keuze dus voor de aard van het partnerschap en de daarbij behorende verwachte inspanningen. Door netwerksamenwerking voegen we waarde toe aan iedere individuele organisatie. 

U leest meer over de verschillende partnerships in het Plan van Impact. U vindt dit onder het kopje 'Documenten'. 
 

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief