Stichting

Na de projectfase van 2017 tot eind 2020 gaat de publiek-private samenwerking verder via de Stichting House of Hospitality (i.o.) voor de metropoolregio Amsterdam.

De stichting past als organisatievorm goed bij de gezamenlijke ambities van de samenwerkende partners. Met de Stichting House of Hospitality is er sprake van: 

  • Bestuurlijke continuïteit tussen bedrijfsleven, beroepsonderwijs en overheid.  
  • Een duidelijke gemeenschappelijke koers en ambitie.
  • Heldere individuele verantwoordelijkheden en inspanningen in de samenwerking. 
  • Financiële transparantie voor alle samenwerkende partners.

Samenwerking met de Stichting House of Hospitality

Iedere publieke of private organisatie in de cross-sectorale hospitality-markt kan een samenwerking aangaan met de Stichting House of Hospitality. Een netwerksamenwerking rond gemeenschappelijke ambities. Iedere organisatie kan kiezen op welke wijze met de stichting wordt samengewerkt. Een keuze dus voor de aard van het partnerschap en de daarbij behorende verwachte inspanningen.
 

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief