Work in progress: animo voor experience center

Het is een idee dat al langer leeft binnen ons samenwerkingsverband: een eigen plek waar de ontwikkeling van de hospitality-sector centraal staat.

Een plek met een laboratoriumfunctie, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, waar events kunnen worden georganiseerd en waar loopbaanperspectieven kunnen worden ontwikkeld. Een plek ook waar het gedachtengoed gebaseerd is op verduurzaming, circulariteit en digitalisering, de thema’s van de toekomst. Het Groeifonds heeft voor zo’n experience center – gestoeld op die drie thema’s een subsidie beschikbaar gesteld. Het experience center komt daarmee dichterbij. 

Op 28 november wisselden zo’n twintig partners van de Stichting House of Hospitality aan vier verschillende tafels van gedachten om concrete pilots voor 2024 te bedenken, die aanhaken bij de thema’s en de opzet van het experience center. Uit de vier voorstellen wordt een pilot gekozen die in 2024 zal worden uitgevoerd.

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief