Tweede RIF-aanvraag goedgekeurd

In de periode 2017-2020 is het programma House of Hospitality met een RIF-subsidiebijdrage opgestart en effectief doorontwikkeld. Een vierjarige periode werd in 2020 succesvol afgesloten. Nu maakt House of Hospitality de stap van startup naar scale up.

In 2021 werd met de oprichting van de Stichting House of Hospitality en onder andere een nieuwe inrichting van de samenwerkingsvormen de basis gelegd voor een nieuwe, tweede fase in de verbetering van de aansluiting van het hospitality-onderwijs op de arbeidsmarkt en de hospitality-sector van de metropoolregio Amsterdam. Daarvoor werd het afgelopen halfjaar hard gewerkt aan een nieuwe subsidieaanvraag bij het Regionaal Investeringsfonds (RIF). Die aanvraag is goedgekeurd, waardoor wij – met 21 partners – de publiek-private samenwerking (PPS) kunnen verbreden en verdiepen. En dat is hard nodig.

Op zoek naar jong talent
Na de coronaperiode keerde de bezoekers snel en massaal terug naar de horeca en evenementenbranche. Ook de toeristische sector trekt weer aan. Er is – net als voor corona - grote behoefte aan het vinden en binden van geschoolde medewerkers. Maar we zien juist een tegengestelde trend. Het aantal nieuwe studenten in het beroepsonderwijs voor de hospitality-sector loopt terug en is tussen 2019 en 2020 gedaald van 16.289 naar 14.832. Het ligt voor de hand te denken dat de coronacrisis hier invloed op heeft gehad. Het neemt niet weg dat de urgentie groot is en we hard op zoek moeten naar jong talent. 

Ambities
We gaan de komende jaren onze sector aantrekkelijker en wendbaarder maken, onder andere door modulair leren, hybride opleiden en het aanbieden van certificaten. Daarvoor gaan we de samenwerking tussen publieke en private partijen optimaliseren om trainingen en opleiding gezamenlijk mogelijk te maken. We gaan mensen met ambitie in de hospitality loopbaanperspectieven bieden. Maar bovenal gaan we ons inzetten om meer studenten te enthousiasmeren voor een carrière in de hospitality. Dat doen we om de kwaliteit van onze gastvrijheid op een hoger niveau te brengen. Hospitality een belangrijke economische pijler. En zo ontstaat een gezond hospitality-ecosysteem waar de hele regio op maatschappelijk en economisch gebied van zal profiteren. 
 

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief