Naar een landelijk hospitality-ecosysteem

Wat is de maatschappelijke impact die de hospitality-sector heeft of wil hebben? En hoe komen we tot een gemeenschappelijke verbreding van het onderwijsaanbod op landelijk niveau en duurzame samenwerking met het bedrijfsleven? Die vragen staan steeds vaker centraal in discussies binnen het landelijk Marktsegment Gastvrijheid, waarin beroepsonderwijs en brancheorganisaties in de hospitality-sector zijn vertegenwoordigd.

Het landelijk Marktsegment Gastvrijheid is onderdeel van SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) waar onder andere de landelijke kwalificatiestructuur voor het mbo wordt ontwikkeld om daarna door de minister van OC&W te worden vastgesteld.

Naar elkaar toe groeien

Wat in de metropoolregio Amsterdam gebeurt, gebeurt ook op andere plekken in Nederland. Het hospitality-beroepsonderwijs en -bedrijfsleven, werken samen aan nieuwe onderwijsvormen om meer studenten en meer loopbaanperspectief te kunnen waarborgen. Programmadirecteur John Flierman van House of Hospitality is voorzitter van dit Marktsegment Gastvrijheid, waarin de voornaamste opdracht nu is met alle hospitality-opleidingen en het bedrijfsleven in Nederland naar elkaar toe te groeien. ‘Zodat we als één ecosysteem kunnen opereren’, zegt Flierman. ‘waarbinnen het hospitality-DNA centraal staat in combinatie met de ambachtelijke kenmerken van de verschillende opleidingen. We moeten komen tot landelijke verbreding van onze opleidingsmogelijkheden, waarmee we meerdere doelgroepen kunnen bedienen, vanuit eenzelfde hospitality-basishouding en -gedrag. Om zo met elkaar de instroom naar de hospitality-sector te vergroten en talenten te behouden.’

Maatschappelijke impact

Zo’n landelijk ecosysteem is daarbij ook gestoeld op de maatschappelijke impact die de hospitality-sector heeft voor Nederland. Flierman vergelijkt het met een aantal andere sectoren. ‘Bouwend Nederland bouwt één miljoen duurzame woningen. De techniek-sector staat voor de energietransitie, de zorg voor vitaliteit. Waar staat hospitality voor?’ Zelf wil hij wel een voorzetje geven. ‘Wat mis je het meest in deze coronatijd? Dat is toch dat je met anderen samen kunt zijn. In  een café, een restaurant, het recreatiepark of tijdens een congres, event of festival. Geluk, plezier, welbevinden en ontmoeting. Woorden die de sociale samenhang in onze maatschappij vertegenwoordigen. In die woorden ligt de maatschappelijke impact van de hospitality-sector besloten. Een zeer belangrijke sector voor economie en maatschappij.’

Opleidingsdossiers

Hij vertelt dat er behalve binnen het Marktsegment Gastvrijheid ook over deze landelijke ontwikkelingen wordt gesproken door branchevertegenwoordigers in Gastvrij Nederland, een onderdeel van VNO/NCW en de MBO-Raad. Uiteindelijk moeten de landelijke ontwikkelingen hun weerklank krijgen in de opleidingsdossiers die in opdracht van het ministerie van OC&W worden vastgesteld door het SBB. 

Wilt u meepraten over de landelijke ontwikkelingen binnen de hospitality-sector? Neem contact op met John Flierman: info@houseofhospitality.amsterdam / 06 51298336
 

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief