Hoe gaan we ons alumni-netwerk verbinden?

Het aantal alumni van onze opleidingen loopt inmiddels aardig op. Hoe houden we zicht op hun carrières, hoe betrekken we ze bij het onderwijs, hoe verbinden we de bedrijven met onze alumni, zodat hun talent niet verloren gaat? Die vragen gaan gesteld worden aan alle partnerbedrijven van House of Hospitality.

Yannick van Maanen Toctaquiza is oud-student van de opleiding Hotelmanagement On The Job. Hij studeerde af in en is betrokken bij het opbouwen en versterken van het alumni-netwerk van House of Hospitality, onder andere door het organiseren van een jaarlijkse alumni-netwerkborrel, waar ook partnerbedrijven voor worden uitgenodigd.

Vanaf de start van de opleiding zijn studenten onderdeel van een netwerk. Maar ook na hun afstuderen kunnen ze een waardevolle bijdrage leveren voor zowel het onderwijs als de hospitality-bedrijven. Alumni kunnen bij het onderwijs betrokken blijven als peer-to-peer coaches, ze kunnen gastlessen geven of rondleidingen op hun werkplek. Maar daarvoor is een levendig netwerk nodig. En de bedrijven? Welke behoeftes hebben zij, wat zien zij als mogelijkheden om dit netwerk aan zich te binden en welke activiteiten passen daarbij? Yannick gaat de bedrijven bellen. De antwoorden en ideeën worden verzameld in een activiteitenkalender.

Yannick gaat diverse partners benaderen om ideeën op te halen over hoe wij als samenwerkingsverband onze talenten aan ons kunnen binden.

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief