Eerste resultaten bekend

Nu de eerste opleidingen volgens het hybride concept van House of Hospitality volop draaien, is het tijd om resultaten en ervaringen te peilen. Youngworks deed onderzoek onder studenten en docenten en vroeg hoe zij het hybride leren beleven.

Studenten en docenten zijn positief kritisch

Studenten en docenten van The College Hotel, Van der Valk Sassenheim-Leiden en Het Amsterdamse Proeflokaal deden mee aan het kwalitatief onderzoek van Youngworks, bureau voor jongerencommunicatie. Dat peilde de eerste ervaringen met de hybride onderwijsconcepten van House of Hospitality.

Over het algemeen zijn studenten positief over het praktijkgerichte deel van de opleidingen. Zij vinden het leerzaam, leren elke dag nieuwe skills en hebben voldoende tijd om die te trainen. Daarmee groeit hun zelfvertrouwen. Zij zijn extra gemotiveerd als zij een nieuwe taak krijgen en meer verantwoordelijkheid. Die verantwoordelijkheid vertaalt zich ook naar het leven buiten de opleiding. Bijvoorbeeld in de gezinscontext voelen zich ook volwassener en verantwoordelijker.

Hongerig

Natuurlijk bestaat er onzekerheid en spanning, maar, schrijven de onderzoekers ‘het valt op dat de studenten die wij spraken opvallend hongerig zijn om te leren binnen het vakgebied. Ook voelen ze meestal voldoende ruimte om fouten te maken en hebben ze over het algemeen het idee dat ze in goede handen zijn bij hun supervisors of leermeesters.’ 

Streepje voor

Studenten zeggen dat ze bewust hebben gekozen voor een BOL-opleiding. Ze vinden de lesdagen dan ook belangrijk. De lessen bieden de noodzakelijk theoretische verdieping en zij ervaren de lesdagen ook als ontspannen, minder druk en stress. Met name de groepsopdrachten en workshops vinden zij waardevol, de AV-vakken zien zij meer als een verplichting. De studenten denken dat zij met deze hybride praktijkgerichte opleiding een streepje voor hebben op reguliere studenten.

Begrip van organisatie

Studenten zijn ervan overtuigd dat hun kennis van het horecavak toeneemt met elke nieuwe praktijkervaring die ze in de hybride leeromgeving opdoen. Ze merken bijvoorbeeld dat ze steeds beter zicht hebben op wat er allemaal gebeurt in het hotel. Zij hebben meer praktische vaardigheden, maar ook meer kennis van de werkvloer: hoe verhouden de verschillende diensten binnen een hotel zich tot elkaar? Hoe ga je om met collega’s van andere afdelingen? Ze begrijpen het totaalplaatje van de organisatie elke volgende periode een stuk beter. Ze zijn - kortom - beter toegerust om aan de slag te gaan.

Prioriteiten stellen

De studenten zijn ook kritisch. De opleidingen zijn intensief en dus moet de leeropbrengst optimaal zijn. Vooral de eerstejaars studenten zeggen dat zij andere keuzes moeten maken en prioriteiten moeten stellen in hun vrije tijd. Het is bijvoorbeeld moeilijk de opleidingen te combineren met hobby’s of een bijbaantje. De tweedejaars zijn minder kritisch. Zij vinden dat je weet waar je voor kiest en zijn van mening dat de leeropbrengst voldoende is (maar ook nog beter kan).

Stilstaan bij groei

Supervisors hebben volgens de studenten soms te weinig tijd om te instrueren en uit te leggen en studenten vinden dat ze – door de hectiek van de dag - te weinig stil kunnen staan bij hun leermomenten. Zij willen feedback om zich bewuster te zijn van hun groei en succeservaringen. Dit neemt niet weg dat de ondervraagden positief zijn zij over het alles-op-één-locatie onderwijs.

Gerichter onderwijs

Ook docenten zijn positief over de leeropbrengst. Zij vinden dat studenten meer vlieguren maken en gerichter onderwijs krijgen. Bovendien zeggen zij, kunnen studenten goed reflecteren op hun eigen handelen en in vergelijking met reguliere mbo-studenten goed onderbouwde feedback geven op hun eigen leerproces. De persoonlijke aandacht en begeleiding zijn in het hybride leerconcept veel intensiever, workshops veel kleiner, waardoor de leerlingen actief mee moeten doen en sneller groeien.

Tips

De docenten vinden de werkdruk hoog, maar het werk heel leuk. Het lesgeven is een vorm van coaching. Ze moeten flexibel zijn en breed onderlegd. De docenten geven in het rapport een aantal tips aan de organisatie. Die gaan onder anderen over het delen van kennis van de verschillende leeromgevingen, het betrekken van praktijkopleiders bij het bedrijf en het meer tijd besteden aan het lesprogramma in het voortraject van een nieuwe hybride leeromgeving.  

De organisatie van House of Hospitality gaat alle aandachtspunten uit het rapport bestuderen en verwerken.

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief