Assessorentraining goed bezocht

Bijna 500 mensen – waaronder een groeiend aantal alumni - volgden sinds 2019 de assessorentraining. Daarmee is de poule van examinatoren zowel in aantal als in kwaliteit flink toegenomen.

‘Van CEO tot zzp’er’, zegt Peter van Stigt, die de online assessorentrainingen verzorgt op de vraag wie zich aanmelden. ‘Deelnemers vanuit partnerbedrijven van House of Hospitality en de On The Job opleidingen, maar ook deelnemers van niet-reguliere opleidingen.’ Een assessor neemt onder andere beroepsgerichte examens af, zoals examens in bediening, keuken en frontoffice. ‘Maar’, zegt Peter van Stigt, ‘assessor zijn vereist andere vaardigheden dan bijvoorbeeld leermeester of bedrijfsmentor in het toerisme of de facilitaire branche.’ Hij legt het uit: ‘Natuurlijk moet je als assessor de de verschillende competenties kennen en kunnen beoordelen van je expertise, waarbij we gebruikmaken van verschillende methodieken. Die leer je in 2,5 uur kennen.’ Hij noemt de WAKKER-methode, de STARR-methode en de VRAAK-methode. Allemaal bedoeld om op de juiste manier te observeren en observaties te verwerken, beoordelingen te onderbouwen, een panelgesprek of een eindgesprek te voeren, te evalueren en te administreren. ‘Wat mensen in de online training meekrijgen is niet alleen in examens toepasbaar, je kunt die tools ook inzetten in het ontwikkelingsgerichte gedeelte van de opleiding. Een leermeester of bedrijfsmentor geeft  uiteindelijk een ‘go’ om deel te mogen nemen aan bepaalde examens. Doordat je zelf als assessor getraind bent, ken je de eisen waaraan een kandidaat moet voldoen beter. Zo heeft het beroepenveld van de horeca, het toerisme en de facilitaire dienstverlening een grote bijdrage aan de kwaliteit van de kandidaten.’

Wil me graag inzetten

Owen de Dood zei volmondig ja toen hij werd gevraagd de assessorentraining te volgen. ‘Ik heb hotelmanagement gestudeerd aan het ROC van Amsterdam. Nu doe ik de hogere hotelschool en werk als conciërge bij het Conservatorium Hotel. Maar ik wil me graag inzetten voor het mbo en voor de sector in het algemeen. Studenten moeten de kans hebben om een goed examen te kunnen doen. Wat me is bijgebleven van de training is de passie waarmee de kennis wordt gedeeld, maar vooral de urgentie van integer zijn. Dat je zonder vooroordelen een kandidaat moet kunnen beoordelen, dat je er carte blanche ingaat. Ik vond het heel leuk.’ Hij moet over twee weken voor het eerst aan de bak. 

Betrokken blijven

Kim van den Bosch is floormanager bij Hotel en Wellness Zuiver in het Amsterdamse Bos. ‘Ik kwam via een ander project weer in contact met Peter en hij vroeg of ik de training wilde volgen. Ik heb tien jaar geleden hotelmanagement afgerond, maar wil graag betrokken blijven bij de student van nu en de ontwikkeling van het onderwijs. Wat ik uit de training heb meegenomen is bijvoorbeeld dat je bij een examen altijd met omgevingsfactoren rekening moet houden. Is een situatie ingewikkeld? Zijn er veel gasten of juist niet? Hoe verloopt een event? Ik denk dat ik mijn kennis en ervaring daarbij heel goed kan gebruiken. Het is een informatieve training, leuk om op die manier naar examineren te kijken.’

Woensdagmiddag

De online assessorentraining wordt gegeven op woensdagochtend Er zijn maximaal zes deelnemers per training, die ongeveer 2,5 uur duurt. ‘We kunnen eventueel ook naar bedrijven toekomen’, zegt Peter. ‘House of Hospitality moet het centrum worden van de assessoren-uitvraag. De inzet als assessor vormt een integraal onderdeel van de partnerovereenkomsten die we binnen ons samenwerkingsverband hebben vastgelegd. Voor assessoren die niet bij bedrijfspartners van de stichting werkzaam zijn, is een vergoeding mogelijk.’

Informatie en aanmelden: https://houseofhospitality.community/expertpool.
 

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief