House of Hospitality gaat verduurzamen

In vier jaar tijd hebben bedrijven, gemeente en opleiders de basis gelegd voor een nieuw ecosysteem rond werken, leren, onderwijs, onderzoek en innoveren. De stuurgroep van House of Hospitality onderzoekt daarom in welke vorm de organisatie kan verduurzamen. Een aanbeveling is uitgewerkt in een Plan van Impact.

Een subsidie van het Regionaal Investeringsfonds maakte het mogelijk aanjaagmiddelen te ontwikkelen en de publiek-private samenwerking vorm te geven. Veel partijen uit de cross-sectorale hospitality sloten zich aan. Er ontstonden hybride leeromgevingen, er werden marktgerichte onderzoeken uitgevoerd, meer dan 500 studenten kozen voor een on-the-job opleiding via House of Hospitality. ‘Met elkaar hebben we in vier jaar tijd een raamwerk neergezet voor innovatief, uitdagend en toekomstgericht hospitality-onderwijs. Onderwijs dat aansluit bij de wensen van de markt. Onderwijs waaraan de markt zelf gedeeltelijk invulling geeft’, schrijft de stuurgroep in het Plan van Impact.

‘Juist nu onze branche door corona zwaar is getroffen, is het tijd voor ons publiek-private samenwerkingsverband om op eigen benen verder te gaan. Dat betekent dat wij als stuurgroep House of Hospitality aan onze partners gaan vragen wie mee blijven doen, welke activiteiten zij willen inbrengen en welke investeringen zij willen doen.’ In samenwerking met stuurgroepleden voert programmamanager John Flierman de komende maanden verkennende gesprekken met alle partners over de toekomstvisie op het toerisme en de ontwikkeling van de metropoolregio Amsterdam, de uitdagingen en effecten van Covid-19, de organisatievorm van House of Hospitality en de technologische kansen. 

‘Wij gaan ervanuit dat door de kracht van publiek private samenwerking we samen ook de corona crisis zullen doorstaan. Hoewel we van een markt die schreeuwde om nieuwe medewerkers nu in een markt zitten waarin vraag naar personeel niet relevant is, zal dat in de toekomst wel weer zo zijn. Daar moeten we ons op voorbereiden.’ In het Plan van Impact stelt de stuurgroep voor dat verdergaande samenwerking support krijgt van een kleine effectieve serviceorganisatie om het netwerk van partners te ondersteunen. Ook zal House of Hospitality een steviger organisatievorm krijgen. 

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief